Văn phòng tỉnh ủy tổ chức tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017 

Sáng nay, ngày 9/5/2017, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức khai mạc các lớp tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ Tỉnh
Văn phòng tỉnh ủy tổ chức tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017

Thành phần của các lớp tập huấn đợt này, gồm cán bộ, công chức của các Đảng ủy xã, phường, thị trấn thuộc Thành ủy Đông Hà, Huyện ủy Triệu Phong, Huyện ủy Vĩnh Linh và Thị ủy Quảng Trị.

 

 

 

(ảnh lớp 1: cán bộ, công chức của các Đảng ủy xã, phường, thị trấn thuộc Thành ủy Đông Hà, Huyện ủy Triệu Phong)

(ảnh lớp 2: cán bộ, công chức của các Đảng ủy xã, phường, thị trấn thuộc  Huyện ủy Vĩnh Linh và Thị ủy Quảng Trị) 

Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được nghe giới thiệu về Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, các văn bản chỉ đạo có liên quan; Hướng dẫn khai thác, sử dụng Cổng TTĐT, hộp thư công vụ của cơ quan đảng, hệ thống gửi nhận văn bản; Hướng dẫn quản trị, vận hành Cổng thông tin điện tử; công tác đảm bảo hạ tầng kỹ thuật có liên quan. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực để ứng dụng Cổng thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị; Tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, cung thông tin có hệ thống về chủ trương, đường lối của Đảng, của cấp ủy địa phương đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; Góp phần xây dựng cơ quan Đảng điện tử, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan đảng.XUÂN QUÂN

 

636 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 206
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 208
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7474134