Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra công tác nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy năm 2017. 

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/VPTU, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát năm 2017. Ngày 04/7/2017, Đoàn kiểm tra của Văn phòng Tỉnh ủy do đồng chí Võ Viết Cường, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nghiệp vụ công tác Văn thư-lưu trữ và ứng dụng Công nghệ thông tin đối với Văn phòng Huyện ủy Hướng Hóa.
Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra công tác nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy năm 2017.

                                                  Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc

 

Theo Chương trình làm việc của Đoàn tại Huyện Hướng Hóa, buổi sáng Đoàn đi kiểm tra thực tế và hướng dẫn nghiệp vụ Văn phòng tại 2 đơn vị cơ sở là Đảng ủy xã Tân Hợp và Đảng ủy thị trấn Lao Bảo.

Chiều ngày 04/7/2017, Đoàn làm việc tại Huyện ủy Hướng Hóa. Dự buổi làm việc với đoàn về phía Huyện Hướng Hóa có đồng chí Đặng Minh Khanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và cán bộ Văn thư- lưu trữ, Cơ yếu-CNTT của Huyện ủy. Nội dung làm việc của Đoàn là kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy đối với Văn phòng Huyện ủy Hướng Hóa. Trọng tâm là kiểm tra tình hình quán triệt, tổ chức thực hiện Luật Lưu trữ, Quy định 270-QĐ/TW, ngày 06/12/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Phông Lưu trữ Đảng cộng sản Việt Nam, Kết luận 05-KL/VPTW ngày 29/01/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về tổng kết công tác Văn thư-lưu trữ đảng và các tổ chức chính trị-xã hội; Chỉ thị 22-CT/TU, ngày 10/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo công tác Văn thư, lưu trữ của cấp ủy đảng; Kiểm tra việc triển khai thực hiện, kết quả ứng dụng CNTT trong công tác văn thư-lưu trữ, các chương trình điều hành tác nghiệp dùng chung và các phần mềm chuyên ngành của các Ban Đảng; Việc triển khai ứng dụng Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh; việc bảo mật hệ thống mạng; quản lý trang thiết bị Cơ yếu-CNTT; ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan Đảng.  Xuân Quân

1051 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 655
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 655
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78246947