Văn bản Chỉ đạo công tác cổ động trực quan Lễ hội Vì Hoà bình 2024 

Văn bản V/v tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan Lễ hội Vì Hoà bình năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ hội Vì Hoà bình năm 2024, để triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch tại  Công văn số 100/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 15/6/2024 về việc phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024; đồng thời khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ như sau:

1. Tổ chức làm tốt công tác vệ sinh môi trường, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ Lễ hội, cờ phướn, băng rôn, pano tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và từng hộ gia đình nhằm tạo khí thế sôi nổi chào mừng các hoạt động Lễ hội Vì hòa bình năm 2024.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tăng cường công tác, kiểm tra  việc tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh. Triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên tuyến đường Hùng Vương thành phố Đông Hà và khu vực quảng trường Trung tâm Văn hóa Điên ảnh tỉnh và một số điểm diễn ra các hoạt động Lễ hội.

Chịu trách nhiệm in ấn và phát Cờ Lễ hội Vì Hòa bình, cung cấp nội dung maket tuyên truyền cho các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng, các cơ sở lưu trú, các sở, ban ngành, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

3. UBND thành phố Đông Hà

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai hoạt động trang trí, cổ động trực quan trên các trục đường chính bằng hình thức thay mới nội dung các cụm pano có sẵn và làm mới các cụm cờ tại các khu vực trung tâm thành phố, tại Công viên Fidel Castro, Công viên Lê Duẩn….

4. UBND thị xã Quảng Trị

Đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan tại khu vực Quảng trường Giải phóng, tháp chuông, bến thả hoa bờ Bắc và bờ Nam sông Thạch Hãn.

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt công tác tuyên truyền phục vụ Ngày Hội đạp xe Vì Hòa bình và Chương trình Ước nguyện Hòa bình.

5. UBND huyện Gio Linh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn đặc biệt là Khu dịch vụ du lịch Cửa Việt. Đảm bảo tốt các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động Lễ hội ẩm thực theo Kế hoạch.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện tốt công tác phục vụ cho Chương trình Khai mạc Lễ hội và Lễ hội ẩm thực.

6. UBND huyện Vĩnh Linh

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện tốt phục vụ cho Chương trình Khai mạc Lễ hội.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 15/4/2024 về tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình 2024 và các nhiệm vụ nói trên, chủ động bố trí kinh phí để thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn theo phân cấp ngân sách; hoàn thành trước ngày 03/7/2024. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc và thường xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Ban Tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024./.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

79 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1215
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 1216
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81958330