Chiều 19/9, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án ủy quyền cho các sở, ngành, UBND các quận - huyện trên địa bàn TP.

Quang cảnh Hội nghị

Nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm cho biết, ngày 20/10/2018, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Đề án ủy quyền cho các sở - ngành, Thủ trưởng các sở - ngành, UBND quận - huyện, Chủ tịch UBND quận - huyện thực hiện 85 nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP, Chủ tịch UBND TP trên 4 lĩnh vực: đô thị - môi trường; kinh tế - ngân sách - dự án; văn hóa - xã hội và tư pháp - nội vụ.

Đề án này được cụ thể hóa theo thẩm quyền thành hai quyết định có hiệu lực từ ngày 20/1/2019, gồm Quyết định 4712 và 4713.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh Trương Văn Lắm: Thông qua việc ủy quyền đã giúp rút ngắn thời gian giải quyết vì giảm khâu trung gian khi hồ sơ không phải qua sở - ngành thẩm định hoặc phải trình UBND TP xem xét, quyết định mà các sở - ngành, UBND các quận - huyện sẽ xem xét theo thẩm quyền đã được ủy quyền. Điều này góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN). Mặt khác, việc thực hiện ủy quyền còn giúp tiết kiệm chi phí hành chính, văn thư và tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp…

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Nội vụ TP Trương Văn Lắm cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tổ chức triển khai thực hiện: Việc tham mưu UBND TP ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 4712/QĐ-UBND, Quyết định số 4713/QĐ-UBND còn một số nội dung hướng dẫn liên quan đến đất đai, môi trường, quản lý nhà còn chưa ban hành kịp thời do đang rà soát sửa đổi, bổ sung nội dung ủy quyền có liên quan hoặc đang hoàn chỉnh trình UBND TP sau khi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan. Bên cạnh đó, văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên thay đổi nên phải thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung nội dung...

Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Trần Quang Lâm thông tin: “Sở được Chủ tịch UBND TP ủy quyền 22 nhiệm vụ. Vừa qua, Sở cũng đã thực hiện ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc của Sở với 33 nội dung.”

Ông Trần Quang Lâm cho biết, việc UBND TP ủy quyền các nhiệm vụ cho Sở có một số ưu điểm nổi bật là công tác tổ chức cán bộ như giải quyết nâng bậc, nâng hạng, xét tuyển công chức rất tốt, nhanh, chủ động và sát thực. Về chuyên môn, việc UBND TP ủy quyền cho Sở phân khai vốn chương trình hàng năm, Sở có trách nhiệm rà soát tiến độ có dự án cụ thể linh hoạt trong tổng số tiền vốn trung hạn là rất tốt; ủy quyền tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật của các tuyến metro số 1 và 2 rất hiệu quả.

Minh bạch nội dung ủy quyền cho người dân, doanh nghiệp  

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện, Chủ tịch UBND quận 9 Trần Văn Bảy phân tích: Vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc ủy quyền của Sở cho quận, huyện. Cụ thể, trong Nghị quyết 54 của Quốc hội cho phép điều chỉnh ủy quyền giữa các cấp chính quyền. Tuy nhiên, khái niệm các cấp chính quyền rất rộng.

Mặt khác, hiện nay rất nhiều thủ tục liên quan nhà đất đang vướng giữa Chi nhánh và Văn phòng đăng ký đất đai, dù thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường TP, Văn phòng đăng ký đất đai tăng cường ủy quyền nhưng không giải quyết được một cách triệt để.

Về giải pháp thực hiện trong thời gian tới, Giám đốc Sở Nội vụ TP Trương Văn Lắm cho biết: TP thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật kịp thời điều chỉnh các Quyết định số 4712/QĐ-UBND, Quyết định số 4713/QĐ-UBND cho phù hợp với quy định pháp luật. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và rà soát phân công, bố trí công chức, viên chức giải quyết các nhiệm vụ được ủy quyền ngày càng phù hợp gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Từ đó, nâng cao tinh thần phục vụ và sự hài lòng của người dân, DN.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị xây dựng quy trình nội bộ giải quyết hồ sơ cho từng nội dung được ủy quyền để phân công và xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết để có thể rút ngắn thời gian xử lý góp phần CCHC. Đối với nội dung đề xuất ủy quyền mới, phải đánh giá thật kỹ nhu cầu của người dân, DN để khắc phục tình trạng UBND TP, Chủ tịch UBND TP đã ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhưng không phát sinh hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đánh giá cao các sở, ngành, quận, huyện đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các quyết định ủy quyền của UBND TP. Cụ thể là 85 nội dung ủy quyền đối với sở, ngành, quận, huyện.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến chỉ rõ: Việc ủy quyền của cấp dưới hiện nay chưa có sự chủ động, còn lệ thuộc vào ỳ kiến của Sở Nội vụ và các sở, ngành mà chưa chủ động thực hiện việc ủy quyền. Đồng thời, việc đề xuất nhận ủy quyền một số sở, ngành thực hiện tốt, nhưng có một số sở đặc thù nhưng chưa mạnh dạn đề xuất nhận ủy quyền để rút ngắn thời gian chờ ỳ kiến của UBND TP.

“Việc ủy quyền làm sao phát triển theo hướng không nhiều đầu mối và tạo sự chủ động cho cơ sở. Văn phòng UBND TP tiếp tục hoàn chỉnh các quy trình của 85 đầu việc ủy quyền. Các sở, ngành, quận, huyện cần tập huấn cho cán bộ công chức để tạo sự đồng bộ trong thực hiện việc ủy quyền. Đồng thời, thông tin minh bạch cho người dân, doanh nghiệp những nội dung ủy quyền. Cùng với đó, tiếp tục đề xuất nhận ủy quyền và giao ủy quyền; nhất là nghiên cứu lĩnh vực đầu tư công có thể ủy quyền cho cấp dưới phê duyệt theo dự án phân cấp.”- Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đề nghị./.

Quỳnh Mai