Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Sư đoàn 968 

Từ ngày 23-28/9/2020, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4 đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS); thi hành kỷ luật trong Đảng và quản lý sử dụng tài chính Đảng đối với Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sư đoàn 968 giai đoạn 2018 - 2020.

Kết luận đợt kiểm tra

Báo cáo tự kiểm tra, tài liệu, hồ sơ có liên quan của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sư đoàn 968 và các đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu đã biểu dương và đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sư đoàn 968 và các đảng ủy trực thuộc đã đạt được trong giai đoạn 2018-2020, nổi lên trong đó là Đảng ủy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng các cấp quán triệt, học tập, thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp về công tác KTGS; các cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch KTGS trong đảng bộ và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch KTGS đã đề ra, kết hợp tốt công tác kiểm tra định kỳ với kiểm tra đột xuất và kiểm tra có dấu hiệu vi phạm, giám sát thường xuyên với giám sát chuyên đề, từ đó đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; các cấp ủy, chi bộ thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc việc quản lý, thu chi tài chính đảng, các nội dung chi đúng mục đích, bảo đảm công khai, chặt chẽ, không có vi phạm, không xảy ra tham ô, thất thoát, lãng phí...

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4 kiểm tra Đảng ủy Trung đoàn 176 thuộc Đảng bộ Sư đoàn 968

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sư đoàn 968 và các đảng ủy trực thuộc cần tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ và Ủy ban Kiểm tra tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu, kỹ các quy định của Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của trên về công tác KTGS và kỷ luật Đảng, nhất là các quy định mới tạo sự chuyển biến về nhận thức của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và cán bộ đảng viên về chức năng, nhiệm vụ của công tác KTGS. Quan tâm hơn nữa đến công tác KTGS trong đảng bộ, chú trọng giám sát thường xuyên, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, gắn công tác KTGS của đảng với công tác kiểm tra của người chỉ huy; xây dựng kế hoạch KTGS hàng năm phải sát với tình hình cụ thể của từng cấp ủy, chi bộ, xác định tỷ lệ KTGS phù hợp, thực hiện quan điểm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; tăng cường KTGS việc thực hiện quy chế làm việc, nhiệm vụ chính trị, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và vai trò của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến tình hình chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt nền nếp, chế độ công khai tài chính đảng... để từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thanh Hải 

77 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 780
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 780
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27503748