UBTVQH cho ý kiến về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND cấp tỉnh 

(Chinhphu.vn) – Việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải hoàn thành trước ngày 1/7/2021.

 

 

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại Phiên họp thứ 46 diễn ra vào sáng 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc triển khai thực hiện các quy định mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Tổ chức Quốc hội.

Báo cáo tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, tại Kỳ họp thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Luật đã sửa đổi, bổ sung 20/102 điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, trong đó có 3 nội dung giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Cụ thể là, Luật giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh (khoản 4 Điều 1 và khoản 3 Điều 2).

Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 14/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội thì Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội được thành lập theo Nghị quyết số 1097/2015/UBTVQH13 ngày 22/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 14/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hoạt động cho đến khi Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được thành lập để tham mưu, giúp việc, phục vụ chung hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải hoàn thành trước ngày 1/7/2021.

Để tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Văn phòng tham mưu, giúp việc, phục vụ chung cho Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định, phân công cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp soạn thảo, thẩm tra và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để bảo đảm Nghị quyết nói trên có hiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (từ ngày 1/1/2021), tạo điều kiện để các địa phương sớm sắp xếp, tổ chức văn phòng giúp việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trong đó có việc trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh kịp thời phân bổ kinh phí hoạt động năm 2021 cho văn phòng, việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết này phải được hoàn thành trước ngày 15/10/2020.

Thảo luận về nội dung này, các thành viên UBTVQH đều nhất trí với báo cáo của Ủy ban Pháp luật về việc triển khai thực hiện các quy định mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Tổ chức Quốc hội.

Về xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được thuận lợi hơn, có ý kiến đề nghị nên giao cho Văn phòng Quốc hội là cơ quan chủ trì, phối hợp với Ban Công tác đại biểu xây dựng dự thảo./.

Nguyễn Hoàng

169 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 748
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 748
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79936295