UBND tỉnh quyết định ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh 

Ngày 12/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

Đối tượng áp dụng là các sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hàa giải thành trên địa bàn tỉnh.

Nguyên tắc thực hiện cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo trật tự, an toàn, đúng quy định pháp luật; Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính; không thực hiện cưỡng chế trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 15 ngày trước và sau Tết nguyên đán, các ngày truyền thống đối với các đối tượng chính sách nếu họ là người bị cưỡng chế và các trường hợp đặc biệt khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phong tục, tập quán tại địa phương.

Điều kiện thực hiện việc cưỡng chế, đó là: Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực thi hành mà các bên hoặc một trong các bên tranh chấp không chấp hành quyết định và đã được UBND cấp xã, UBMTTQVN cấp xã nơi có đất tranh chấp đã vận động, thuyết phục mà không chấp hành. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã được niêm yết công khai tại trụ sở của UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất tranh chấp. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực thi hành. Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế. Trường  hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã lập biên bản ghi nhận sự việc.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày kết thúc cưỡng chế, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND cấp huyện phải báo cáo bằng văn bản cho UBND tỉnh kết quả cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành. Thủy Phương

298 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 214
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 214
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17909032