UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải 

(QT) - Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức làm việc với Đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)- Hợp phần đường. Đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải

Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương, UBND tỉnh đăng ký 33 tuyến có chiều dài 117,09 km, tương ứng số vốn đề nghị đầu tư 434,77 tỷ đồng và được Bộ GTVT phê duyệt danh mục các tuyến đường tại Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 2/3/2016; do số vốn Ngân hàng Thế giới phân bổ cho tỉnh 9 triệu USD, tương đương 203 tỷ đồng nên danh sách ngắn được ưu tiên đầu tư gồm 16 tuyến/53,29km/203 tỷ đồng.

 

Thực hiện Văn bản số 4456/BGTVTKHĐT ngày 22/4/2016 của Bộ GTVT về việc triển khai Hợp phần 1- Khôi phục, cải tạo đường địa phương dự án LRAMP, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT cập nhật lại Kế hoạch chi tiêu trung hạn (MTEP) giai đoạn 2017-2019 và được Ngân hàng Thế giới chấp thuận ngày 15/8/2016; Phần khôi phục, cải tạo gồm 32 tuyến đường/99,92km/tổng mức đầu tư (TMĐT) 217,163 tỷ đồng. Trong quá trình rà soát lại các tuyến đường theo danh mục đã đăng ký, một số tuyến không đáp ứng tiêu chí dự án, một số tuyến đã đưa vào dự án nhưng bị hư hỏng, xuống cấp, lưu thông hết sức khó khăn nên địa phương đã và đang đầu tư bằng nguồn vốn khác.

 

Vì vậy, danh mục các tuyến đường đã được phê duyệt tại Quyết định 622/QĐ-BGTVT có sự thay đổi; ngày 31/12/2016, UBND tỉnh đã có Văn bản số 6173/UBND-CN đề nghị Bộ GTVT bổ sung, điều chỉnh quy mô đầu tư các tuyến đường khôi phục, cải tạo thuộc hợp phần đường như sau: Các tuyến sau khi sàng lọc còn lại trong Quyết định 622/QĐBGTVT: 23 tuyến/82,42km/giá trị xây lắp (GTXL) 161,54 tỷ đồng/TMĐT 185,77 tỷ đồng; tổng các tuyến đường bổ sung gồm 12 tuyến/40,60 km/ GTXL 72,48 tỷ đồng/TMĐT 83,35 tỷ đồng.

 

Kế hoạch thực hiện năm thứ nhất (2017) gồm 15 tuyến/62,02km/TMĐT 140,99 tỷ đồng. Hiện đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình với tổng giá trị các gói thầu 4,759 tỷ đồng; tháng 5/2017 triển khai công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp.

 

Về bảo dưỡng thường xuyên, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2017-2021: Tổng số ki-lô-mét mạng lưới đường toàn tỉnh 2.459 km, số vốn dành cho bảo dưỡng thường xuyên 137 tỷ đồng. Kế hoạch thực hiện năm thứ nhất với tổng số ki-lô-mét bảo dưỡng thường xuyên 1.185,28 km/20.791,54 triệu đồng.

 

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Bộ GTVT đã trao đổi, góp ý về một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án LRAMP, cụ thể như: Điều chỉnh những thông tin cụ thể, rõ ràng, chính xác về các tuyến đường, chỉnh sửa từ ngữ cho hợp lý; xem xét cụ thể việc bố trí nguồn vốn, công tác tập huấn cho các đơn vị, các huyện, xã về việc bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường và một số vấn đề liên quan khác. Đối với những kiến nghị, đề xuất, đoàn công tác tiếp thu và tập hợp thông tin để báo cáo lên Bộ GTVT.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cảm ơn Bộ GTVT nói chung và Ban Quản lý dự án 6 nói riêng đã quan tâm bố trí những dự án thiết yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; đề nghị Ban Quản lý dự án 6 tham mưu Bộ GTVT ban hành các hạng mục liên quan để địa phương có cơ sở thực hiện. Sớm thông báo nguồn vốn được bố trí và tỷ lệ tạm ứng theo quy định. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn...; chỉ đạo đơn vị thi công đảm bảo yêu cầu về mỹ thuật và kỹ thuật.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở GTVT sớm hoàn thiện hồ sơ về dự án để trình cấp trên; có chế độ báo cáo kịp thời với Ban Quản lý dự án 6 để có sự phối hợp, hỗ trợ cũng như công tác chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời, hiệu quả; Sở Kế hoạch và Đầu tư cần có buổi làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa dự án vào danh mục sử dụng vốn trung hạn; các sở, ban, ngành liên quan cần làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao để dự án sớm triển khai thực hiện đạt kết quả cao.

 

Minh Đức

668 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 775
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 775
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81538990