UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở 

Nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH- UBND, ngày 26/01/2021 về việc “Tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATGT trên các lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa hàng hải, hàng không; tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu bia; văn hóa khi tham gia giao thông; lên án các hành vi vi phạm pháp luật; biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, gương điển hình trong công tác đảm bảo ATGT…

Kế hoạch cũng nêu rõ hình thức tuyên truyền thông qua các ấn phẩm báo chí, trang thông tin điện tử, bảng tin công cộng, tờ rơi, pa- nô, áp phích, tranh cổ động; công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến phản ảnh, kiến nghị của người dân về tình hình trật tự ATGT; bồi dưỡng kỹ năng thông tin, nghiệp vụ cho đội ngũ người làm báo, cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, tổ chức hoặc tham gia các hội thi thông tin lưu động, liên hoan truyền thanh cơ sở, lồng ghép trong việc dạy, học tại các cơ sở giáo dục,…

Mục tiêu đến năm 2025, tất cả các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về ATGT và phòng, chống tác hại của rượu bia; 80% hệ thống thông tin cơ sở tổ chức biên tập nội dung tuyên truyền phù hợp với thực tế địa phương và phát trên hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn; phấn đấu toàn bộ học sinh, sinh viên, các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô được tuyên truyền kiến thức pháp luật về ATGT; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của toàn xã hội đối với công tác đảm bảo ATGT, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp Nhân dân quyết tâm thực hiện chỉ tiêu giảm trên 5% TNGT ở tỉnh ta trên cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) trong giai đoạn 2021-2025. Minh Hà

47 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 835
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 835
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23073757