UBKT cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 39 đảng viên 

Thực hiện Điều 32 Điều lệ Đảng, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 39 đảng viên (tăng 10 đảng viên).

Qua kiểm tra kết luận có 01 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; có 36 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 21 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 21 đảng viên. Nhìn chung, UBKT các cấp, nhất là UBKT cấp trên cơ sở xác định việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm nên đã chủ động khảo sát, nắm chắc tình hình, xác định dấu hiệu vi phạm; duy trì tốt việc phát hiện khi có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, kết luận. Nhiều cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để UBKT thực hiện tốt nhiệm vụ này. Những trường hợp tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm đều được kết luận và xử lý kịp thời.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 148 tổ chức đảng, giám sát 92 đảng viên, phát hiện có dấu hiệu vi phạm 01 đảng viên nhưng chưa đến mức phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

UBKT cấp huyện và tương đương đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên (tăng 04 đảng viên so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó: khiển trách 07, cảnh cáo 04, khai trừ 03. Cấp uỷ viên các cấp bị thi hành kỷ luật 07 (06 đảng uỷ viên và 01 chi uỷ viên). Giải quyết tố cáo đối với 3/8 đảng viên. Hải Yến

132 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 138
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 138
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12181650