Tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022” 

Ngày 6/6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022”. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tuyên truyền về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào và các thành tựu hợp tác của hai nước trong giai đoạn hiện nay.

 Tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào qua các thời kỳ lịch sử, tập trung nhấn mạnh vào giai đoạn từ năm 1962 đến nay; làm rõ bản chất đặc biệt, ý nghĩa, bài học lịch sử của mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Nội dung tuyên truyền góp phần làm cho các tầng lớp Nhân dân hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông xây dựng vun đắp; được các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, Nhân dân hai nước tiếp tục củng cố, phát triển. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhiều lần khẳng định quyết tâm tiếp tục bảo vệ, phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào trên tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên; đồng thời dành cho nhau ưu tiên, ưu đãi hợp lý, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác vì lợi ích của Nhân dân mỗi mước, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chú trọng tuyên truyền, làm nổi bật những thành tựu hợp tác mà hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục... trong đó quan hệ chính trị giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước. Hai bên đã phát huy những cơ chế hợp tác mới; phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược; thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp dưới nhiều hình thức, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào[1]; ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai Đảng, hai Chính phủ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy quan hệ hợp tác như: (i) Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030, (ii) Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 và các thỏa thuận hợp tác giữa các ban, bộ, ngành của hai nước. Các văn kiện này không chỉ thể hiện quan hệ chính trị giữa hai nước đang được tăng cường mạnh mẽ mà còn khẳng định hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề chiến lược, các ngành, lĩnh vực ngày càng phong phú và toàn diện.

 Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào; ý nghĩa của việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận về quản lý biên giới đã ký giữa hai nước; tuyên truyền, nâng cao vai trò của các địa phương tỉnh Quảng Trị và của cư dân khu vực biên giới trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ trên đất liền của Tổ quốc; nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự tuyến biên giới; góp phần duy trì ổn định và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên biên giới; tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Quảng Trị với bạn bè trong và ngoài nước nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịch, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền phản bác các quan điềm sai trái, thông tin xuyên tạc về quan hệ hai nước, nhất là các vấn đề liên quan đến biên giới, lãnh thổ...   

 Tăng cường tuyên truyền về những dự án điển hình, cụ thể của Việt Nam ở Lào và những dự án điển hình của Lào tại Việt Nam, nhấn mạnh quá trình hợp tác, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện lẫn nhau trong quá trình xây dựng và triển khai các dự án đó; những câu chuyện, bài viết về người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào; những cá nhân điển hình có đóng góp quan trọng cho sự phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào.

Thứ hai, tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào và các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”.

- Tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của hai sự kiện quan trọng là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (05/9/1962) và ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977).

Ngày 05/9/1962, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, khẳng định sự gắn bó của hai dân tộc láng giềng Việt Nam – Lào, luôn cùng kề vai sát cánh, gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do dân tộc.

Ngày 18/7/1977, hai nước chính thức ký kết các Hiệp ước: (i) Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; (ii) Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; ra Tuyên bố chung tăng cường sự tin cậy và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Trong đó, Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện mang tính chiến lược lâu dài, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ giữa hai nước.

- Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trang trọng và phong phú ở cả hai nước nhằm tuyên truyền và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chú trọng tuyên truyền, thông tin đậm nét về các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao của Đảng và Nhà nước; trao đổi đoàn, giao lưu, hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước, đặc biệt là các ban, bộ, ngành có quan hệ hợp tác với Lào, các địa phương có chung đường biên giới. Tuyên truyền về các hoạt động mít tinh, kỷ niệm, trao đổi điện mừng; hoạt động giao lưu Nhân dân, văn hóa, thể thao, triển lãm, hội thảo của các cơ quan, doanh nghiệp... Tăng cường các sự kiện, ấn phẩm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, thiên nhiên, con người, văn hóa của hai nước[2].

Các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực, chủ động tuyên truyền và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” trên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Quảng Trị (các cơ quan báo chí chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền), đăng tải các tư liệu tham khảo phục vụ cho cuộc thi.

Thứ ba, tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Lào.

 Giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người; truyền thống văn hóa, lịch sử; các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Lào. Những cá nhân điển hình người Lào sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam có đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực.

Thông qua công tác tuyên truyền, nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giúp cho mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước hiểu sâu sắc hơn về quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước; từ đó vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt, tình hữu nghị thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Lệ Thu

 

[1] Nổi bật là các chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và các chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Lào.

[2] Danh mục các hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” được ban hành theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ Quốc gia bao gồm các hoạt động: (i) Lãnh đạo cấp cao hai nước trả lời phỏng vấn báo chí nhân ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/2022); (ii) Đại sứ Lào tại Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Lào phát biểu trên Đài Phát thanh, Truyền hình nước sở tại; (iii) Các báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng phối hợp với bạn có chương trình đặc biệt chào mừng kỷ niệm 02 ngày lễ lớn một tuần trước mỗi ngày kỷ niệm; (iv) Đưa tin lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước của hai nước trao đổi điện mừng, lẵng hoa nhân ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/2022) và ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/2022); (v) Đưa tin về các hoạt động kỷ niệm, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thi đấu thể thao, triển lãm, hội thảo...; (vi) Đăng bài viết, chiếu phim giới thiệu về đất nước, con người, các thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại tại mỗi nước; chiếu 02 bộ phim “Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông với Việt Nam”, công chiếu những bộ phim tài liệu về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào rãi đều trong cả năm 2022.  

 

65 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 436
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 436
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 49728527