Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên mạng xã hội facebook 

Với mục đích thông qua các ứng dụng của facebook để hình thành thêm kênh thông tin, tuyên truyền của tổ chức công đoàn đến CNVCLĐ hiệu quả, tăng cường sự tương tác giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động, thu hút đoàn viên, CNVCLĐ đến với phong trào CNVCLĐ và họat động công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên mạng xã hội facebook đến các cấp công đoàn trong tỉnh.

Nội dung tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên mạng xã hội facebook gồm các vấn đề thời sự bảo đảm đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn; tư vấn chính sách pháp luật trực tuyến cho đoàn viên công đoàn; tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn các cấp, nhất là hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, tư vấn nghề nghiệp, việc làm, chăm lo đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ; giới thiệu các chương trình phúc lợi, hoạt động xã hội, từ thiện cho đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn; tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo của đoàn viên công đoàn, của các cấp công đoàn trong quá trình lao động, sản xuất và công tác; đấu tranh, phản biện, bác bỏ các thông tin, quan điểm chưa đúng về Đảng, Nhà nước, Công đoàn.

LĐLĐ tỉnh thành lập tài khoản facebook có tên “Công đoàn Quảng Trị” vào tháng 9/2018. Mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đăng ký 01 tài khoản có tên của địa phương, đơn vị vào tháng 10/2018 để theo dõi và trao đổi các nội dung liên quan trên trang facebook “Công đoàn Quảng Trị” . Thủy Phương

1052 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 764
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 764
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79756269