Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024. Theo đó, các hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra trong năm 2024, gồm:

Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước: Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).

Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam như: 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 – 01/5/2024), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam;…

Kỷ niệm năm tròn sự kiện lịch sử quan trọng như: 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024); 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024); 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024); 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2024);70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 - 02/12/2024).

Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế như: 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024); 204 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2024; 206 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2024);…

Kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh: 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2024); 52 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 - 2024); 35 năm tỉnh Quảng Trị được lập lại (01/7/1989 – 01/7/2024); 60 năm ngày đồng khởi Cùa (05/7/1964 - 05/7/2024); 70 năm ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh (25/8/1954 - 25/8/2024); 215 năm lỵ sở Quảng Trị (1809 - 2024) và 35 năm lập lại thị xã Quảng Trị (16/9/1989 – 16/9/2024); 20 năm ngày thành lập huyện đảo Cồn Cỏ (01/10/2004 - 01/10/2024); Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024;…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng,  khôi phục và duy trì phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải được tổ chức bằng các hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Lệ Thu

                                                                                     

83 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 380
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 380
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73868623