Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023.

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra trong năm 2023, gồm: Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước (không tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhưng tổ chức bằng các hình thức khác phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị): Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và đón Tết nguyên đán Quý Mão; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); Kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023); Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam như: 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023), lãnh đạo chủ chốt  của Đảng, Nhà nước; 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903-13/10/2023), lãnh đạo tiến bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam;... 

Kỷ niệm năm tròn sự kiện lịch sử quan trọng như: 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023);50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023);…

Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế như: 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2023); 203 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2023; 205 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2023);…

Kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh: 51 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2023); 51 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 - 2023); 50 năm ngày ra mắt trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; 50 năm Chủ tịch Fidel Castro đến thăm tỉnh Quảng Trị mới được giải phóng (9/1973 – 9/2023); 55 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hoá (09/7/1968 - 09/7/2023); ...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng,  khôi phục và duy trì phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải được tổ chức bằng các hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.  Lệ Thu

584 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 693
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 693
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71324286