Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số 

Đó là chủ đề của tháng Thanh niên Việt Nam năm 2023. Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào năm 2015, phổ biến vào năm 2017; ở Việt Nam sau đó một năm. Ngày 27/9/2019. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Chuyển đổi số là đẩy nhanh quá trình thay đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số; đó là: Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và điện toán đám mây...Hiểu một cách ngắn gọn, chuyển đổi số là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình hoạt động với các giá trị mới. “Chuyển đổi số” là cuộc chuyển đổi toàn diện từ không gian thực lên không gian số, cho phép đưa toàn bộ hoạt động lên không gian số. Cho nên, chuyển đổi số không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn là vấn đề  nhận thức để thay đổi thói quen và quy trình. Ở một gốc độ nào đó, nếu suy rộng ra thì chuyển đổi số cũng là một sự thay đổi về “văn hóa” của mỗi tổ chức, mỗi lĩnh vực hoạt động và mỗi cá nhân.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, ngày 04/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU “về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đây là một trong 3 nghị quyết chuyên đề đầu tiên của nhiệm kỳ 2020-2025. Nói như vậy, để thấy rằng: Chuyển đổi số là nhiệm vụ tất yếu, khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng;  là giải pháp quan trọng để đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác; là công cụ để tăng cường kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu trong nội bộ với các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; Chuyển đổi số còn là cơ hội để chúng ta bứt phá phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QP-AN; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân. Chính vì vậy, có thể nói chuyển đổi số không chỉ mở ra không gian tăng trưởng mới, tạo động lực cốt lõi cho tăng trưởng kinh tế mà “sức nóng” của số hóa sẽ lan tỏa đến mọi ngõ ngách của đời sống xã hội.

Nhiều thế kỷ qua, loài người đã quen với môi trường thực nay chuyển lên môi trường số. Vì vậy, chuyển đổi số là một vấn đề hết sức mới mẻ, chưa có tiền lệ. Để chuyển đổi số thành công trước hết phải chuyển đổi tư duy, nhận thức. Hay nói cách khác, chuyển đổi số là vấn đề nhận thức chứ không chỉ là vấn đề công nghệ, là chuyện dám làm hay không dám làm của người lãnh đạo. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số vấn đề có tính quyết định là phải nâng cao nhận thức của các Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với một lực lượng sức trẻ hùng hậu.

Sinh thời Người nói: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn do các thanh niên”. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người căn dặn toàn Đảng, toàn dân: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt… Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên”. Trong suốt chiều dài lịch sử, tuổi trẻ nước ta hết thế hệ này đến thế hệ khác, đã nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ: “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Tòng quân giết giặc lập công”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” trong các cuộc kháng chiến trường kỳ và “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những tấm gương dũng cảm quên mình trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, học tập luôn tỏa sáng, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ, của Đoàn.

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thời đại công nghệ số hơn ai hết mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên mang trong mình nhiệt huyết cách mạng, có điều kiện tiếp thu và tiếp thu nhanh các tiến bộ khoa học và  nghệ hãylà những công dân số, công dân toàn cầu để thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số thành công.

Đường xa vạn dặm bắt đầu từ một bước chân.

Có thể hôm nay, những vấn đề về chuyển đổi số còn mới mẻ nhưng nếu mỗi cấp bộ Đoàn, mỗi bạn trẻ ngay từ bây giờ có quyết tâm, có nhận thức đúng thì việc chuyển đổi số sẽ thành công. Và điều đó báo hiệu tháng Thanh niên với chủ đề “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số” cũng thành công. Trí Ánh

177 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 743
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 743
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 64311988