Trồng mới 7.827 ha rừng 

(QT) - Thời gian qua, công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhờ vậy, diện tích rừng trồng mới của tỉnh không ngừng được tăng lên.
Trồng mới 7.827 ha rừng

Từ năm 2016 đến nay, thông qua nguồn vốn của các chương trình, dự án trên địa bàn, tỉnh Quảng Trị đã trồng mới 7.827 ha rừng, trong đó trồng rừng phòng hộ 734 ha (nguồn vốn từ chương trình bảo vệ và phát triển rừng trồng mới 184,0 ha; nguồn vốn từ dự án JICA 2 trồng mới 541 ha và trồng rừng thay thế 9 ha); trồng rừng sản xuất từ nguồn vốn chương trình bảo vệ và phát triển rừng 1.647,6 ha; trồng rừng sản xuất từ nguồn vốn tự có, vốn vay của các công ty lâm nghiệp 1.320 ha; trồng phục hồi rừng bằng cây bản địa của dự án BCC (dự án Hành lang Bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Kông mở rộng - Giai đoạn 2) 428,8 ha; trồng rừng sinh kế và lâm sản ngoài gỗ dự án BCC 444,2 (trồng rừng sinh kế 148,9 ha và trồng lâm sản ngoài gỗ 295,3 ha); trồng thâm canh và chuyển hóa cây gỗ lớn 95,0 ha; trồng rừng sản xuất bằng vốn tự có của các hộ dân 3.183 ha; đầu tư trồng cây phân tán với số lượng 583.297 cây keo các loại. 

 

732 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 917
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 917
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81570788