Triệu Thành nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới 

(QT) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Triệu Thành là một trong ba xã được huyện Triệu Phong chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011- 2015. Kế thừa và phát huy truyền thống thi đua yêu nước của đị
Triệu Thành nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Triệu Thành có vị trí nằm ven thị xã Quảng Trị, cách trung tâm huyện Triệu Phong khoảng 3km, thuận lợi để giao thương mở mang ngành nghề, dịch vụ, phát triển sản xuất hàng hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông thôn. Mặc dù là xã vùng đồng bằng nông thôn, nhưng tỉ lệ lao động nông nghiệp của xã chỉ chiếm 25%. Toàn xã hiện có 814 hộ hoạt động các ngành nghề, thương mại, dịch vụ, chiếm 78% tổng số hộ; trong đó có 120 hộ sản xuất, kinh doanh tại địa bàn với các ngành nghề như: xây dựng, vận tải, làm nem chả, bánh kẹo, cơ khí, mộc, nề, buôn bán..... và đa số là tiểu thương buôn bán tại chợ thị xã Quảng Trị.

 

Hàng hóa sản xuất, lưu thông của địa phương cơ bản đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, thu nhập từ nguồn dịch vụ, ngành nghề tăng, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về chương trình xây dựng NTM; tập trung quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, lợi ích, tầm quan trọng của chương trình, từ đó người dân xác định được vai trò, trách nhiệm của mình để cùng cộng đồng chung tay, chung sức xây dựng NTM.

 

Ý Đảng hợp với lòng dân, từ phong trào thi đua đã có nhiều người dân tự nguyện hiến đất, tiền của để xây dựng đường giao thông và các công trình khác trên địa bàn; huy động đóng góp hàng nghìn ngày công để chỉnh trang nông thôn, dọn dẹp vệ sinh môi trường, các di tích lịch sử, các công trình công cộng, đường làng, ngõ xóm... Bằng nhiều nguồn lực hỗ trợ của trung ương, tỉnh, huyện, nguồn vốn lồng ghép của các chương trình, dự án đầu tư và huy động sức mạnh nội lực của nhân dân, con em quê hương trên mọi miền đất nước; đồng thời được sự thống nhất của các cấp có thẩm quyền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng..., đã huy động tổng kinh phí xây dựng NTM trên địa bàn xã từ năm 2011 đến nay trên 40 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 11,5 tỉ đồng.

 

Qua khảo sát, đánh giá, từ 6 tiêu chí đạt được vào tháng 8/2011, sau 4 năm nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến năm 2015 xã Triệu Thành đã đạt 19/19 tiêu chí về NTM. Ông Trần Thế Nhân, Chủ tịch UBND xã Triệu Thành cho biết: “Trong quá trình đổi mới, Triệu Thành đã có những đổi thay tích cực, phát triển khá toàn diện về kinh tế - xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và tăng cường, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Đảng bộ, chính quyền xã liên tục nhiều năm được công nhận là Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh xuất sắc; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội vững mạnh toàn diện, tạo được sự đoàn kết thống nhất, đó là cơ sở và tiền đề cho quá trình bắt tay vào xây dựng NTM.

 

Tuy đất sản xuất còn hạn chế, nhưng với nguồn lao động dồi dào, cần cù sáng tạo nên đã đa dạng hóa ngành nghề, thuận lợi trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Đội ngũ cán bộ từng bước được đào tạo đạt chuẩn, có phẩm chất, đạo đức tốt và năng lực trong công việc. Sự đồng thuận cao trong nội bộ và hưởng ứng tích cực của người dân trong việc tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, huy động nội lực của địa phương khá tốt, tạo điều kiện về vật chất, nguồn vốn cho xây dựng NTM”.

 

Để NTM phát triển bền vững, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, vấn đề có ý nghĩa quan trọng là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giảm nghèo cho người dân nông thôn. Trong nông nghiệp, xã Triệu Thành đã làm tốt công tác dồn điền đổi thửa, từng bước ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, biện pháp thâm canh mới, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất; đầu tư, động viên nhân dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác xã, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ phát triển để thu hút nhân công lao động nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

 

Phát huy lợi thế địa bàn giao thương buôn bán thuận lợi, địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn, khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư, mua sắm trang thiết bị, máy móc để phục vụ cho sản xuất hàng hóa với các ngành nghề truyền thống như làm nem chả, sản xuất bánh kẹo, chế biến nông sản ...; tiến hành đăng ký tiêu chuẩn, nhãn hiệu để hàng hóa được lưu thông thuận lợi trên thị trường. Hiện toàn xã có 39,5% lao động đã qua đào tạo; lao động có việc làm ổn định đạt 92,29%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2016 đạt 30 triệu đồng/người/năm, tăng 5 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng, giúp cho các hộ nghèo có nhiều cơ hội trong phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống nhằm thoát nghèo bền vững.

 

Hàng năm, tỉ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 2- 3%; năm 2011 hộ nghèo của xã có 147 hộ, chiếm 16,7%, đến năm 2016 giảm còn 51 hộ, chiếm 4,9%, duy trì dưới 5% theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Trong những năm qua, công tác quản lý môi trường được chú trọng, tăng cường; người dân ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề môi trường, các công trình nước sạch được tiếp tục xây dựng, nguồn nước trong khu dân cư ngày càng quan tâm xử lý hợp vệ sinh 100%. Xã Triệu Thành đã thành lập tổ thu gom rác thải, xây dựng điểm trung chuyển, các điểm thu gom và hợp đồng với Công ty môi trường đô thị huyện Triệu Phong để vận chuyển rác đến địa điểm theo quy định, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

 

Có thể khẳng định, thông qua triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay xã Triệu Thành đã đạt được những kết quả quan trọng, bước đầu đã hình thành mô hình nông thôn có nền kinh tế phát triển khá toàn diện, cơ cấu lao động, ngành nghề hợp lý theo hướng giảm bớt tỉ lệ lao động nông nghiệp; thu nhập của người dân ngày càng tăng; cơ sở hạ tầng được cải tạo, nâng cấp khá đồng bộ, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, tác động trực tiếp đến việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Nền văn hoá truyền thống được bảo tồn, phát huy. Xã hội nông thôn đổi mới, dân chủ, mặt bằng dân trí được nâng cao; sức khoẻ nhân dân được chăm sóc chu đáo; an sinh xã hội được quan tâm, môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thành tựu đạt được là tiền đề quan trọng để xã Triệu Thành tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là phát huy nội lực của nhân dân để nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM trong thời gian tới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 

804 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 565
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 565
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68579381