Triệu Phong sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã bám sát, tập trung tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được nghị quyết đề ra với tinh thần nỗ lực, quyết tâm chính trị cao. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, Đảng bộ và Nhân dân huyện Triệu Phong đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 02 năm 2021 và năm 2022 là 12,7% , trong đó: Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng 1,1% ; Giá trị Công nghiệp - Xây dựng tăng 17,5% ; Giá trị TM-DV tăng 14,9% . Thu nhập bình quân đầu người năm 2022: 63,4 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 02 năm: 3.823 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2021, 2022 đều vượt chỉ tiêu tỉnh và huyện giao. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt 04/09 tiêu chí huyện chuẩn NTM, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Duy trì vững chắc phổ cập giáo dục trẻ em mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ; có 34/42 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2022 đạt 59,8%, trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ 29%, tạo việc làm mới cho 3.424 lao động. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 là 1,06%, năm 2022 là 1%. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 42%. Hàng năm, trên 92% TCCSĐ và 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên . Năm 2021: kết nạp 151 đảng viên, năm 2022: kết nạp 150 đảng viên. 100% chính quyền, mặt trận và trên 98% các đoàn thể CT-XH hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Về thực hiện các nhiệm vụ đột phá, huyện đã tổ chức rà soát lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Phong đến năm 2040, định hướng đến năm 2050; phối hợp lập quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Lập quy hoạch chung xây dựng xã, thị trấn; phối hợp thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam. Hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Phong; hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia “Các địa điểm liên quan đến Dinh chúa Nguyễn (1558-1626)”. Ban hành nghị quyết chuyên đề về huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Qua hơn 02 năm, đã huy động được hơn 230,59 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh3 . Hệ thống hạ tầng phục vụ nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu được chú trọng đầu tư; đã huy động được hơn 35,3 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp hàng chục km hệ thống tưới, tiêu, đường nội đồng, năng lực tưới được nâng lên trên 90% diện tích lúa 2 vụ. Tích cực phối hợp xúc tiến, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; đã tập trung chỉ đạo hoàn thành GPMB bàn giao cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. Hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh đề xuất bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Tây Triệu Phong vào Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025. Công tác đầu tư xây dựng Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị đoạn đi qua địa bàn huyện dài 9,5km; đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị; hệ thống giao thông kết nối thị trấn Ái Tử với các vùng trọng điểm kinh tế của huyện Triệu Phong; một số dự án đầu tư đường giao thông hỗ trợ huyện xây dựng NTM và các dự án đường nâng cấp các tuyến đường huyện ĐH.41, ĐH.42, ĐH.46, ĐH46B,…  Đã phối hợp hỗ trợ 18 dự án, tìm hiểu đầu tư vào địa bàn, trong đó, có 08 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; trong đó có 03 doanh nghiệp đầu tư vào CCN Đông Ái Tử; Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị thuộc địa bàn huyện, hiện nay có 03 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (Bến cảng CFG Nam Cửa Việt, Kho xăng dầu Việt Lào, Khu CN đa ngành Triệu Phú) kết cấu hạ tầng các cụm, điểm công nghiệp được chú trọng, hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các hạng mục thiết yếu tại CCN Đông Ái Tử, Điểm CN-LN bún Linh Chiểu (Triệu Sơn). Đã ban hành nghị quyết về phát triển Công nghiệp-TTCN, Thương mại-Dịch vụ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn. Năm 2022, công nghiệp có tốc độ tăng trưởng 18%, TM-DV tăng 15,6% (Năm 2020, công nghiệp tăng 11,5%, TM-DV tăng 10,1%) và chiếm tỷ trọng ngày càng cao, đóng góp giá trị lớn trong nền kinh tế, công nghiệp chiếm 16,1%, TM-DV chiếm 40,55% (Năm 2020, công nghiệp chiếm 14,8%, TM-DV chiếm 38,98%). 3.3. Tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng để phát triển kinh tế. Nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo xuyên suốt từ đầu nhiệm kỳ. Chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, đến nay trên địa bàn huyện có 15 sản phẩm được công nhận OCOP (Trong đó: có 06 sản phẩm được công nhận 4 sao, 09 sản phẩm được công nhận 3 sao). Tiếp tục duy trì sản xuất cánh đồng lớn ở 55 HTX với diện tích 1.900 ha. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai liên kết, tiêu thụ sản phẩm lúa hữu cơ, theo hướng hữu cơ VietGAP và sản xuất các giống lúa mang lại hiệu quả kinh tế cao, chống chịu sâu bệnh tốt. Lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản dịch chuyển theo hướng tập trung, trang trại, đã hình thành các trang trại chăn nuôi công nghệ cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết bao tiêu sản phẩm, đến nay, trên địa bàn huyện có 56 trang trại chăn nuôi. Đối với các xã vùng gò đồi, từng bước cải tạo vườn tạp. Diện tích cây ăn quả hiện có khoảng 30 ha. Đặc biệt vùng, trồng cam ở thôn Thượng Phước xã Triệu Thượng đã hoàn thành thủ tục để Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng nhãn hiệu tập thể; triển khai mô hình trồng thâm canh gỗ lớn cây keo lai nuôi cấy mô 10,5 ha; Xây dựng 01 mô hình Nông Lâm kết hợp với quy mô 3,6 ha. 3.4. Tập trung đào tạo, phát triển ngu n nhân lực gắn với ứng dựng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, từng bước phù h p với xu hướng phát triển kinh tế số. Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, UBND huyện xây dựng đề án, kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, từng bước phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế số. Trong 02 năm, đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo 47 lớp dạy nghề với hơn 1.312 học viên tham gia; giải quyết việc làm cho 5.891 lao động, trong đó: Lao động trong tỉnh 1.838 người; lao động ngoại tỉnh 1.836 người, xuất khẩu lao động 643 người. 5 Duy trì sản xuất 56 ha lúa canh tác tự nhiên, trong đó có 11 ha hữu cơ; sản xuất 112 ha lúa theo hướng hữu cơ, VietGAP. Trong 02 năm 2021-2022, liên kết với các Doanh nghiệp sản xuất bao tiêu sản phẩm 259 ha (47 ha sản xuất lúa giống, 212 ha lúa thương phẩm). Công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số được coi trọng. Đã xây dựng và triển khai Đề án Chuyển đổi số huyện Triệu Phong đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và nhiều văn bản khác về xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 3.5. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong huyện đủ ph m chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, ban, ngành, các địa phương chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức. Công tác quy hoạch, rà soát quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của lực lượng cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong 02 năm, đã cử 12 đồng chí cán bộ lãnh đạo tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý; học cao cấp lý luận chính trị; quốc phòng - an ninh; bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp...; cử 107 đồng chí tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị; 203 cán bộ công chức tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý cấp phòng, quản lý nhà nước và các lớp bồi dưỡng về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ. Mở 01 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 203 cán bộ thuộc đối tượng 4; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng cho 36 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực đảng ủy xã, thị trấn; 06 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 431 đại biểu HĐND cấp xã và 18 công chức Văn phòng thống kê xã, thị trấn. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được chú trọng; kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm, kịp thời thay thế cán bộ không đủ năng lực công tác góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp.

Với những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua cùng quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, tin tưởng rằng huyện Triệu Phong sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Thủy Phương        

302 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 612
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 612
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80166691