Triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022 của Đảng bộ tỉnh.

Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu là đánh giá toàn diện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng trên các mặt công tác xây dựng Đảng, gồm: công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đánh giá kết quả thực hiện cam kết trách nhiệm tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.

Việc tổng kết, đánh giá phải làm nổi bật những kết quả đạt được; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong năm 2023- năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Quá trình tổng kết, đánh giá phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ với các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy. Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Đồng thời tại Hội nghị Tỉnh ủy sẽ tổ chức lấy ý kiến tham gia nhận xét, đánh giá đối với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy năm 2022. Tổ chức ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.

Hội nghị sẽ tiến hành vào cuối tháng 12/2022.

HY (tổng hợp)

492 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 452
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 452
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79683958