Triển khai thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu năm 2021 

Để triển khai thực hiện tốt Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu năm 2021; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác vận động, hỗ trợ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Chữ Thập đỏ thực hiện tốt Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu năm 2021.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức liên quan phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ triển khai thực hiện Phong trào đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong vận động nguồn lực và trao tặng quà Tết. Hội Chữ Thập đỏ tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu năm 2021 phù hợp với sự chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam và tình hình thực tế của tỉnh; phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Phong trào nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả; biểu dương các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm điển hình thực hiện tốt Phong trào. Thủy Phương

 

40 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 309
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 309
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20877623