Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh 

Theo Kế hoạch số 5068/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh, việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự là để xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành với TAND tỉnh, VKSND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 theo lộ trình cụ thể trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm sau ngày 01 tháng 7 năm 2018, Bộ luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Nội dung triển khai thi hành Bộ luật Hình sự tập trung vào các nội dung: (1) Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án; thời gian thực hiện từ nay đến hết năm 2017. (2) Tổ chức quán triệt, tập huấn báo cáo viên, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14, thời gian thực hiện trong quý IV/2017. (3) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 , thời gian thực hiện trong quý IV năm 2017 và tiếp tục trong năm 2018. Hải Yến

1194 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1111
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1111
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60267448