Triển khai Quy định số 144- QĐ/TƯ và Chỉ thị số 35- CT/TƯ đến toàn hệ thống chính trị 

QTO - Sáng nay 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường dự hội nghị. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự tại điểm cầu Quảng Trị.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt khái quát 3 nội dung chính gồm lý do Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144 ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; những điểm mới, cốt lõi của Quy định số 144; những điểm cần chú ý để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định.

Theo đó, Quy định số 144 có tính hệ thống khái quát, cập nhật đồng bộ với các quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, có tính liên thông với quy định về những điều đảng viên không được làm, về nêu gương của Đảng, góp phần đưa các chuẩn mực đạo đức cách mạng giai đoạn mới nhanh chóng đi vào cuộc sống. Quy định số 144 là sự nối tiếp tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng và cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Quy định số 144 đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay, góp phần loại bỏ những vướng mắc, bất cập nảy sinh từ thực tế nhưng chưa có quy định để điều chỉnh.

 

Đặc biệt, Quy định số 144 còn là tiêu chuẩn, thước đo góp phần nâng cao hiệu quả công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên; là cơ sở để cấp ủy đảng các cấp xem xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ, đảng viên đưa vào quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chỉ thị số 35 là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài; kiên quyết không để lọt vào tổ chức những cán bộ có biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị cấp ủy các cấp nắm chắc nội dung trong Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị để triển khai thực hiện.

Đối với Quy định 144, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nắm chắc, hiểu sâu quy định, chú trọng việc tự giác học tập, “tự soi”, “tự sửa” của cán bộ, đảng viên theo chuẩn mực đạo đức cách mạng, khẳng định quyết tâm của Đảng trong xây dựng Đảng vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực về tư tưởng, chính trị, đạo đức và tổ chức.

Đối với Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt, lãnh đạo chuẩn bị thật tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội, chuẩn bị nhân sự cho đại hội, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, đồng thời phải lựa chọn, giới thiệu bầu được cấp ủy khóa mới đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng với cơ cấu hài hòa, hợp lý. Công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp phải gắn với lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Vinh

77 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1120
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 1121
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81955691