Triển khai kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021 

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017; Nghị quyết số 55/2019/NĐ-CP, ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 883/QĐ-UBND, ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020-2024, ngày 05/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Qua đó, các doanh nghiệp, doanh nhân được tiếp cận thông tin pháp luật nhanh chóng, chính xác, kịp thời, dễ dàng, thuận lợi và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, từ đó tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức pháp luật, nâng cao ý thực chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, doanh nhân; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện của doanh nghiệp; đảm bảo tỉnh chủ động, thống nhất quản lý, chỉ đạo điều hành góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp. Thanh Sơn

26 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 754
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 754
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23272092