Triển khai các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021 

Năm 2021, Liên Hợp quốc đã chọn chủ đề của Ngày Đại dương thế giới (8/6) là “Đại dương: sự sống và sinh kế”, nhằm truyền tải thông điệp về sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế của con người và nguồn sống của các loại sinh vật trên Trái đất. Đối với Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay đã được Bộ tài nguyên và Môi trường lựa chọn chủ đề là “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”. Đây là sự kiện thường niên đã trở thành hoạt động cụ thể và được quy định trong Luật Tài nguyên và môi trường biển, hải đảo năm 2015.

Để thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về biển, đảo. Bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; đảm bảo an ninh- quốc phòng, phát triển kinh tế biển; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Tăng cường hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo.

Theo đó, các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021 sẽ được tổ chức theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Sáng tạo mạnh dạn đổi mới trong phương thức truyền thông, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp mạng xã hội, hình thức trực tuyến cho các nội dung, tư liệu, hoạt động. Tổ chức treo pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Trong đó, tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải ven biển và đảo Cồn Cỏ, khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng. Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tăng cường thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ tình hình thực tế, tổ chức tuyên truyền phải đảm bảo, tuân thủ các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm nay sẽ được diễn ra đồng loạt từ ngày 01/6-15/6/2021 trên phạm vi toàn tỉnh. Minh Hà

32 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 315
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 315
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 31642815