TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

Năm 2020, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời cũng là năm gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn. Đại dịch Covid-19 bùng phát tạo ra các đợt dịch liên tiếp và hạn hán, lũ lụt đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống của người dân thành phố.

Bằng sự nỗ lực và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, UBND thành phố bám sát Kết luận số 18-KL/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 để tập trung thực hiện. Tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ ngành Trung ương, của tỉnh, trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo và sự đồng thuận,  quyết tâm cao của hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố nên đã kiểm soát, khống chế được dịch bệnh Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; kịp thời chia sẻ, động viên, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn vương lên trong cuộc sống.

Năm 2020, mặc dù một số chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch đề ra, song đã hoàn thành 11/15 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. Trong đó đã kịp thời chủ động các giải pháp, tạo điều kiện các thành phần kinh tế sớm khắc phục khó khăn dần đi vào ổn định. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 4.408 tỷ đồng[1], tăng 12,4% so với năm 2019[2]. Thực hiện chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác quản lý đô thị tiếp tục được đẩy mạnh; công tác xây dựng đô thị thông minh được triển khai quyết liệt; tập trung tháo gỡ một số “điểm nghẽn” trong công tác GPMB; công tác quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường, chỉnh trang đô thị được quan tâm; chất lượng hoạt động dịch vụ công ích được nâng lên, cảnh quan đô thị có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, giáo dục, văn hóa thông tin, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,3% so với năm 2019[3]. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực; kịp thời sắp xếp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế thành phố vẫn chịu những tác động, ảnh hưởng thiệt hại lớn do đại dịch Covid-19, thiên tai nên có 4/15 chỉ tiêu quan trọng không đạt kế hoạch đề ra[4]; hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là về thương mại, đầu tư, dịch vụ nhiều tháng liền phải dừng do ảnh hưởng dịch Covid-19; thiên tai lũ lụt làm nhiều công trình bị hư hỏng, thiệt hại lớn, đời sống của Nhân dân có những khó khăn nhất định. Công tác thu ngân sách vượt kế hoạch tỉnh giao và đạt 92,05% kế hoạch của thành phố, tuy nhiên các nguồn thu từ thuế đạt thấp. Công tác huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị còn gặp nhiều khó khăn. Tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp....

Khép lại năm 2020 đầy khó khăn, thách thức để bước sang năm 2021 với nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Dự báo tình hình tiếp tục có những khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn để tạo sự phát triển trong thời gian tới, trong đó, tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tập trung thực hiện quyết liệt các Dự án, Đề án trọng điểm, gắn với triển khai thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đề ra; triển khai thực hiện Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 11/9/2020 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện Kết luận của BCH Đảng bộ thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Thứ hai, tập trung khôi phục phát triển sản xuất, khắc phục hậu quả do thiên tai dịch bệnh; huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13%; Ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực thành phố có lợi thế; tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2025; triển khai và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong nông nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư xây dựng Chợ và Khu phố Chợ Phường 5; nâng cao hiệu quả khai thác Chợ đêm Đông Hà, chợ Phường 3 sau khi thực hiện sáp nhập,…thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng thu và nuôi dưỡng nguồn thu, nhằm đảm bảo ngân sách thành phố tự cân đối với nhu cầu chi theo tiêu chí của đô thị loại II.

Thứ ba, chủ động đề xuất và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh; các chương trình, dự án để thu hút các nguồn vốn; làm việc với các Bộ ngành Trung ương để xúc tiến dự án Dự án phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu; tiếp tục hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; nghiên cứu và đề xuất tỉnh ban hành một số chính sách, cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư; tập trung đầu tư đồng bộ các tuyến đường chính đầy đủ hệ thống vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống xử lý nước thải, các công viên cây xanh đảm bảo cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị tạo sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư.

Thứ tư, tập trung chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2021 “Quy hoạch, giải phóng mặt và chỉnh trang đô thị”, tăng cường quản lý quy hoạch và quản lý đô thị; thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; quản lý tài nguyên môi trường; nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ công ích, quan tâm đầu tư các công trình trang trí công cộng, góp phần xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thứ năm, quan tâm chăm lo, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tập trung các giải pháp xây dựng phường đạt chuẩn văn minh, tuyến phố văn minh đô thị; Xây dựng và triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục thực hiện các hợp phần trong việc xây dựng đô thị thông minh; thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Covid - 19; thực hiện đảm bảo các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; chỉ đạo tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thứ bảy, tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, ma túy, hoạt động “tín dụng đen”; tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Với tinh thần kế thừa những kết quả quan trọng đã đạt được, khắc phục những khó khăn, phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, đổi mới, UBND thành phố nỗ lực quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mở đầu thuận lợi trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, hướng đến mục tiêu phấn đấu thành phố Đông Hà sớm đạt đô thị loại II, từng bước trở thành thành phố thông minh./. Nguyễn Tăng-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà

 

 

[1] Vốn Trung ương, tỉnh: 652 tỷ đồng; vốn thành phố: 230 tỷ đồng; vốn Nhân dân: 2.100 tỷ đồng; vốn Doanh nghiệp: 1.426 tỷ đồng.

[2] Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019 là 3.922 tỷ đồng

[3] Tham gia thi đấu giải Điền kinh người khuyết tật tỉnh xếp giải nhì toàn đoàn; đoạt Cúp vô địch giải bóng đá nam. Toàn thành phố có 96,2% hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 100% khu phố được công nhận danh hiệu văn hóa và 93,4% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, 01 phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị, 03 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị.

[4] Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2020 ước tăng 7,48% so với năm 2019, không đạt so với kế hoạch đề ra (KH tăng 12%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội 4.408/4.700 tỷ đồng; tổng thu ngân sách 512,547/556,800 tỷ đồng; giá trị trên 01ha canh tác 72/90 triệu đồng.

35 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 875
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 875
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23073512