Toàn tỉnh có 01 xã, 10 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 

Qua kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, đến nay trên địa bàn tỉnh có 01 xã, 10 thôn đáp ứng tiêu chí hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã đề nghị Ủy ban Dân tộc trình cấp có thẩm quyền quyết định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019 đối với xã Tân Thành (huyện Hướng Hóa); 10 thôn, gồm: huyện Hướng Hóa 06 thôn (Bù, Cồn, Vây 1, Vây 2, Tà Đủ, Làng Vây); huyện Đakrông 03 thôn (Khe Cau, Khe Xong, Làng Cát) và huyện Cam Lộ 01 thôn (Bản Chùa).

                                                                            Thanh Lan-VPTU

88 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 434
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 434
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8618204