Tỉnh Quảng Trị hướng dẫn các hoạt động tôn giáo trong phòng, chống dịch Covid-19 

Thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính về phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt và có nhiều biện pháp kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, đặc biệt là trong quản lý các hoạt động tôn giáo.

Trong giai đoạn này, Ban Tôn giáo Tỉnh và các cơ quan, địa phương cod nhiệm vụ chủ động nắm tình hình, hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức tôn giáo và các cơ sở thờ tự không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; dừng tổ chức Lễ Phục sinh trong Công giáo và Tin lành, lễ Phật đản  trong Phạt giáo; không cử người tham gia các hoạt động tôn giáo ở nước ngoài, không đón tiếp các chức sắc đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch cho đến khi dịch bệnh được ngăn chặn, đẩy lùi. Có cách thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế. Chủ động nắm tình hình các cơ sở thờ tự có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, tạm dừng hoạt động và tiến hành khử khẩu, không để dịch bệnh lay lan trong tín đồ và cộng đồng dân cư.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tổ chức tôn giáo thực hiện hoạt động tôn giáo tuân thủ pháp luật, chấn chỉnh hoạt động vi phạm pháp luật, lợi dụng dịp lễ, dịch bệnh để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. T.Trang

 

123 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 228
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 228
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16010302