Tình hình thi hành Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2019 

Trong 4 năm qua, công tác thực thi Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng việc tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với BHXH tỉnh chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thực hiện có hiệu quả Luật BHXH trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều hội nghị tư vấn, đối thoại, tập huấn, bồi dưỡng cho các doanh nghiệp, người lao động, hội viên Hội Nông dân, Hội LHPN…; phát hành 75.000 tờ gấp, in ấn 19.000 cặp tuyên truyền và các cụm pano tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, tổ chức 01 hội thi tuyên truyền về BHXH, BHYT cho đội ngũ cộng tác viên, nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh….

Bên cạnh đó, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Đã có 9/10 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện đảo Cồn Cỏ) ban hành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của địa phương. Ước năm 2019, toàn tỉnh có 56.315 người tham gia BHXH, tăng 4.714 người so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 51.104 người, tham gia BHXH tự nguyện là 5.211 người.

Công tác phối hợp liên ngành trong thanh tra, kiểm tra chuyên ngành BHXH, BHYT đối với các đơn vị sử dụng lao động được tăng cường, góp phần hạn chế tình trạng nợ đọng tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kết quả thực hiện Luật BHXH trên địa bàn tỉnh đã có nhiều bước tiến quan trọng. Việc chú trọng đổi mới tuyên truyền cả về nội dung và hình thức đã góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm khi tham gia BHXH. Lê Duy

492 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 204
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 204
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17908282