Tình hình kinh tế- xã hội huyện Triệu Phong năm 2020 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; tuy nhiên, huyện Triệu Phong cũng như toàn tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, các đợt lũ lịch sử liên tiếp xảy ra, đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế và đời sống nhân dân trong huyện.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, nền kinh tế - xã hội huyện đã đạt được một số kết quả tích cực. Một trong những kết quả nổi bật đó là tổng thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra, đạt 648,977 tỷ đồng (125% KH); trong đó thu ngân sách trên địa bàn 38,899 tỷ đồng, đạt 104% KH, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất 31,349 tỷ đồng, đạt 157% KH. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51,7 triệu đồng, tăng 6,5 triệu. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 1.240 tỷ đồng, tăng 2,6%, đạt 98,1% KH; trong đó, trồng trọt đạt 572,140 tỷ đồng, tăng 3,5%, đạt 102,2% KH; Lâm nghiệp đạt 122,5 tỷ đồng, tăng 12,7%, đạt 100,7% KH; Ngư nghiệp đạt 267,4 tỷ đồng, tăng 4,8%, đạt 99,1% KH. Sản xuất nông nghiệp năm 2020 diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, huyện đã tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng phát huy lợi thế từng vùng, từng địa phương, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, theo hướng canh tác tự nhiên, cánh đồng lớn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Kinh tế hợp tác xã tiếp tục được đổi mới và phát triển, phát huy vai trò trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh thực hiện, đã có thêm 03 xã được công nhận, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 12/17 xã, các xã còn lại tăng từ 1-2 tiêu chí, không có xã dưới 16 tiêu chí. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm xây dựng. Công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình trọng điểm được tích cực triển khai, nhất là công tác giải phóng mặt bằng công trình: Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Đường dây 500KV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, Trạm biến áp 220V Lao Bảo, Đường dây 220KV Đông Hà – Lao Bảo, Kho xăng dầu Việt Lào, Bến cảng CFG Nam Cửa Việt... Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 1.375,516 tỷ đồng, tăng 15,9%, đạt 98,7% KH, trong đó vốn ngân sách nhà nước quản lý thực hiện 287,071 tỷ đồng; vốn đầu tư do huyện quản lý 138,313 tỷ đồng, đã giải ngân 127,341 tỷ đồng, đạt 96% KH.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sản xuất Công nghiệp – TTCN, Thương mại - Dịch vụ của huyện gặp khó khăn, không đạt được kế hoạch đề ra, nhưng vẫn tăng hơn so với năm 2019. Tổng giá trị sản xuất ngành đạt 753,652 tỷ đồng, tăng 11,5%, đạt 95,1% KH. Hoạt động của các doanh nghiệp tại Cụm Công nghiệp Ái Tử được duy trì, tạo việc làm cho trên 500 lao động có thu nhập ổn định. Công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư được chú trọng. Có 07 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 51,676 tỷ đồng; trong đó, có 02 dự án đầu tư vào Cụm Công nghiệp Đông Ái Tử đi vào hoạt động. Công tác khuyến công được thực hiện tích cực, có 03 đề án được hỗ trợ khuyến công tỉnh, 01 đề án khuyến công quốc gia. Huyện đã tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân 5,165 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất và dân sinh.

Thương mại - dịch vụ tăng 10,1%, đạt 95,2% KH, tổng giá trị ngành đạt 1.976,847 tỷ đồng. Hoạt động của các chợ nông thôn, điểm giao dịch thương mại, dịch vụ trên địa bàn cơ bản được duy trì. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gửi sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020.  Thủy Phương

41 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 376
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 376
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20877300