Tình hình công tác Tuyên giáo trong quý I/2019 

Trong quý I/2019, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đặc biệt, nhân dịp mừng Đảng mừng Xuân và đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi, cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMT các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… tạo sự đoàn kết, xây dựng lòng tin và kỳ vọng vào sự thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ của năm mới.

Dư luận quan tâm theo dõi các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), đặc biệt là sự kỳ vọng các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Dư luận cho rằng các văn bản này sẽ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong Quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo đảm bảo về tiến độ thời gian, chất lượng và hiệu quả. Ban đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Tính đến ngày 25/2/2019, toàn tỉnh đã tổ chức mở 592 lớp (17 lớp cán bộ chủ chốt, 325 lớp xã, phường, thị trấn và 250 lớp trong khối cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp do cấp huyện tổ chức) với hơn  45.000 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỉ lệ 97,5%. Điểm mới trong tổ chức học tập, quán triệt các nội dung lần này là đầu tiên tỉnh Quảng Trị tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc với 4 điểm cầu, trong đó 1 điểm cầu chính tại tỉnh và 3 điểm cầu tại cấp huyện gồm: Đảng bộ thành phố Đông Hà; Đảng bộ huyện Hải Lăng và Đảng bộ BCH Quân sự tỉnh. Các hội nghị trực tuyến đến cấp huyện đã mở rộng thành phần đến cán bộ chủ chốt cấp xã, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên lĩnh hội các nội dung nghị quyết một cách đầy đủ, sâu sắc hơn.

Công tác tổng hợp; xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo được tiến hành kịp thời, đúng quy định. Hoạt động của Tổ giúp việc 94 Thường trực Tỉnh ủy có nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở những kinh nghiệm bước đầu trong thành lập và vận hành các trang Facebook của Tổ giúp việc 94 cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chuẩn bị nội dung và tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Tổ giúp việc 94, hướng dẫn các tổ giúp việc 94 cấp huyện thành lập các trang facebook; đến nay, 9/10 huyện, thị đã thành lập được các trang facebook, bước đầu đã đi vào hoạt động hiệu quả. Ban đã duy trì nề nếp việc tổ chức các hội nghị Báo cáo viên; giao ban báo chí; giao ban cộng tác viên dư luận xã hội. Công tác tuyên truyền - báo chí - xuất bản đi vào nề nếp và bám sát các sự kiện chính trị nổi bật của tỉnh, của đất nước trong quý 1/2019; đã triển khai thực hiện Kết luận số 153-KL/TU ngày 7/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị; tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban báo chí về đổi mới công tác báo chí trong tình hình hiện nay. Công tác nghiên, cứu biên soạn Lịch sử Đảng tiếp tục được đẩy mạnh; đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy công văn chỉ đạo về công tác biên soạn Lịch sử Đảng theo tinh thần Chỉ thị 20 - CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; triển khai việc bổ sung, chỉnh lý, tái bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 1930 - 2000; biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2000 - 2015 theo đúng kế hoạch.  Công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ được duy trì thực hiện nề nếp, có hiệu quả. Hoạt động các trang facebook phát huy được hiệu quả tích cực, ngày càng được nâng cao về chất lượng, mở rộng phạm vi phổ biến, tính lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút và tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm và có nhiều nét mới. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hướng dẫn tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2019; công văn xét chọn các tác phẩm tập thể, cá nhân tham gia giải thưởng quảng bá, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về Chỉ thị 05-CT/TW ngày 25/5/2016 của Bộ Chính trị để trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời, nhìn nhận lại những hạn chế còn tồn tại để đề ra giải pháp khắc phục, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thời gian tới. Hội nghị đã được các đơn vị, địa phương đánh giá cao.

 Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong quý II/2019 đảm bảo yêu cầu đã đề ra. Trong đó, chú trọng việc tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), 50 năm Bác viết tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", 50 năm thực hiện Di chúc của Người; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền và các nhiệm vụ phục vụ các hoạt động kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh… Diệu Linh

112 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 203
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 205
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8103148