Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2019 

Trong 06 tháng đầu năm 2019, dự ước tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển do tỉnh quản lý là 984,773 tỷ đồng, đạt 41% so với kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 569,079 tỷ đồng (đạt 50% kế hoạch); nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 297,568 tỷ đồng (đạt 33% kế hoạch); nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia 91,712 tỷ đồng (đạt 31% kế hoạch); nguồn ngân sách nhà nước khác 26,413 tỷ đồng (đạt 30% kế hoạch).

Nhìn chung, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, đạt tỷ lệ khá so với cùng kỳ các năm trước nhưng vẫn còn thấp so với yêu cầu đề ra để đóng góp vào tăng trưởng và thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu vẫn là do khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư; công tác chỉ đạo triển khai thực hiện ở một số địa phương; một số dự án chuyển tiếp đang triển khai thi công chưa được nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân thanh toán vốn; công tác chuẩn bị đầu tư đối với một số dự án khởi công mới còn chậm; công tác chỉ đạo của một số đơn vị chủ đầu tư đối với các nhà thầu, đơn vị thi công xây lắp chưa thật sự quyết liệt. Mặt khác, một số công trình đã hoàn thành trong năm nhưng do dự án chưa được quyết toán nên không có cơ sở để thanh toán, giải ngân các chi phí như chi phí kiểm toán, thẩm tra quyết toán; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chủ yếu mới chỉ giải ngân các dự án chuyển tiếp, các dự án khởi công mới chưa hoàn thành thủ tục thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, do nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất đạt thấp cũng ảnh hưởng khá lớn đến tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh, cụ thể: nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đông Hà 06 tháng đầu năm ước thu được 105.000 triệu đồng, đạt 49% số thu được giao; nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo mặc dù đã được triển khai đấu giá tuy nhiên không thể tổ chức đấu giá được. Nguồn thu này dự báo sẽ khó đạt theo kế hoạch đề ra do tình hình sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bao tiếp tục khó khăn. Thanh Lan

228 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 129
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 129
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13018415