Tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị vừa có Công văn số 980-CV/BTGTU, ngày 18/3/2024 về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 (có tệp đính kèm theo)

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời tiếp tục phát huy kết quả đạt được của năm 2023, toàn tỉnh có 3.271 bài dự thi, 02 tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Cuộc thi cấp Trung ương, tỉnh Quảng Trị được Trung ương khen tặng đơn vị xuất sắc trong phát động, triển khai.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng các cấp, các cơ quan, ban ngành trong tỉnh chủ động có hình thức triển khai phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị; khích lệ, động viên sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; nghiên cứu biên tập, đăng tải các tác phẩm có chất lượng tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng; công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên; công tác triển khai bảo đảm bài bản, nghiêm túc, đúng các quy định và thể lệ cuộc thi.

Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày triển khai đến hết ngày 20/6/2024 (tính theo dấu bưu điện). Bài dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hằng Nga

 CV980.pdf
116 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 922
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 922
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76566474