Thường trực Tỉnh ủy khảo sát thực địa về tình hình triền khai thực hiện Kết luận số 86-KL/TU, ngày 05/7/2018 

Ngày 27/10/2022, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có chuyến khảo sát thực địa về tình hình triển khai thực hiện Kết luận số 86-KL/TU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên khoáng sản” trên địa bàn huyện Hải Lăng.
Thường trực Tỉnh ủy khảo sát thực địa về tình hình triền khai thực hiện Kết luận số 86-KL/TU, ngày 05/7/2018

Cùng tham gia buổi khảo sát có các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: HĐND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Hải Lăng. Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực địa một số địa điểm đã cấp phép khai thác khoáng sản tại huyện Hải Lăng; làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị nghe báo cáo tình hình sản xuất của Công ty và kiến nghị, đề xuất.

Trong những năm qua, thực hiện Kết luận số 86-KL/TU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên khoáng sản”, Ban Thường vụ huyện ủy, UBND huyện Hải Lăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường quản lý đối với lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Nhờ vậy, công tác tham dò, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn ngày càng có hiệu quả; góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khảo sát rừng cây trồng phục hồi  môi trường sau khai thác

 

Đối với hoạt động khai thác cát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị: Công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác cát trắng bằng phương pháp lộ thiên tại Khu vực ngã 5 thuộc các xã: Hải Thượng, Hải Thọ (nay là thị trấn Diên Sanh), Hải Thiện (nay là xã Hải Định), Hải Vĩnh, Hải Xuân (nay là xã Hải Hưng), Hải Lâm và Hải Ba, huyện Hải Lăng, với diện tích 446 ha (khu vực ngã 5: 240 ha; xã Hải Ba 206 ha). Nhìn chung, Công ty sử đã dụng  đúng diện tích, ranh giới khu đất được UBND tỉnh cho thuê, đồng thời đã chấp hành khá tốt các quy định về khai thác, hoàn thổ và phục hồi môi trường sau khai thác. Sau khi có Kết luận số 86-KL/TU, Công ty đã tập trung tái cấu trúc đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp, tiến hành xây dựng và đưa Nhà mày cát Thạch anh cao cấp VICO-NSG và Nhà máy sản xuất tấm lợp Calcium Silicate đi vào hoạt động, hướng đến chế biến sâu từ nguồn cát được cấp quyền khai thác. Công ty đã thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ bảo vệ môi trường và thực hiện khá tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, hoạt động của các nhà máy đang ở giai đoạn chạy thử nghiệm, năng suất, sản lượng chưa cao; do đó, việc khai thác và chế biến cát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị vẫn chủ yếu bán ra ngoài tỉnh, đóng góp của Công ty vào nguồn thu của tỉnh còn thấp; quá trình vận chuyển cát đã ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông trên địa bàn, tạo dư luận và tâm trạng băn khoăn trong Nhân dân.

Ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm nhà máy sản xuất tấm lợp Calcium Silicate Thuộc Công ty VICO

Trong thời gian tới, để việc quản lý, khai thác và sử sụng tài nguyên khoáng sản có hiệu quả; Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:

+ Ban Thường vụ huyện ủy, UBND huyện Hải Lăng tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 86-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định pháp luật để tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, rà soát lại các quy hoạch mỏ cát nằm trong Khu kinh tế Đông Nam để đề xuất các phương án quản lý, sử dụng phù hợp với quy hoạch tỉnh và quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

+ Trên cơ sở các quy định của Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các quy định của pháp luật có liên quan và căn cứ tình hình thực tế về tài nguyên khoáng sản ở tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị, thành tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh đề xuất Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành chủ trương mới về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên khoáng sản để thay thế hoặc điều chỉnh, bổ sung Kết luận số 86-KL/TU; hoàn thành trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2022.

+ Đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị thuê thêm 17,1 ha mỏ cát trắng tại Khu vực ngã 5 thuộc các xã Hải Thượng, thị trấn Diên Sanh để khai thác, sản xuất: Trước mắt, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất cho các nhà máy đã đầu tư, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid 19, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với huyện Hải Lăng tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua việc tho thuê đất trên.

Yêu cầu Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị sớm hoàn thành bàn giao cho huyện Hải Lăng quản lý và sử dụng diện tích đất đã được tỉnh cho thuê và đã khai thác xong (64,8339 ha sau khi đã hoàn thổ và phục hồi môi trường sau khai thác); thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện; đầu tư sửa chữa các hệ thống giao thông bị hư hỏng do quá trình vận chuyển cát của Công ty gây ra. Tiếp tục đồng hành cùng tỉnh thực hiện chủ trương khai thác nguyên liệu cát ưu tiên sử dụng chế biến sâu, hạn chế vận chuyển ra ngoài địa bàn tỉnh. (TL-VPTU)

423 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 833
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 833
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81254660