Thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tháng 5/2017 đội ngũ đảng viên, công chức, nhân viên, đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện, nổi rõ:

Về công tác cán bộ: Tham mưu trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân sự hiệp y giới thiệu ứng cử giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam; hiệp y nhân sự lãnh đạo Bộ Chí huy BĐBP tỉnh. Báo cáo tổnghợp chung về công tác quy hoạchc án bộ. Thẩm định và trình về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015-2020, xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020-2025 đối với ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo 13 đảng bộ trực thuộc, cấp trưởng, cấp phó các Sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hoàn tiện hồ sơ Đề án vị trí việc làm trình Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng các báo cáo tổng kết gửi Trung ương về: hoạt động của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh; về tổ chức và hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; về tổ chức và hoạt động của các Đảng uỷ khối.

Thẩm đinh, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hồ sơ công nhận người hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945 đã hy sinh, từ trần đối với 19 trường hợp; trình Ban TVTU quy định về một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức diện Ban TVTU quản lý. Tham mưu đề xuất cử học viên tham gia lớp CC LLCT hệ tập trung tại Học viện Chính trị khu vực III và hệ không tập trung tại tỉnh; phối hợp với trường Chính trị Lê Duẩn mở lớp Trung cấp LLCT tập trung cho 50 cán bộ cấp cơ sở.

Phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình chính trị nội bộ và tình hình liên quan đến công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ; đồng thời thẩm định nhân sự quy hoạch đối với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Trong tháng, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 2.980 đảng viên, trong đó tặng và truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho 2.712 đồng chí. Theo dõi, dự Diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 22/3/2017 của Ban TVTU tại một số cấp uỷ địa phương trong tỉnh. Hải Yến

 

566 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 492
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 492
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79678541