Thực hiện hiệu quả công tác thương binh - liệt sĩ và người có công 

(QT) - Những năm qua, công tác thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhờ vậy, nhiều người có công và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn được quan tâm, động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần. Đây cũng chính là động lực để họ khắc phục khó khăn về điều kiện kinh tế, sức khỏe; luôn phát huy tinh thần cách mạng, đi đầu gương mẫu trong mọi việc, góp phần đáng kể vào xây dựng cuộc sống mới ở địa phương.
Thực hiện hiệu quả công tác thương binh - liệt sĩ và người có công

Xác định công tác thương binh liệt sĩ, người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhiều năm nay Đảng bộ và chính quyền tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với gia đình liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác người có công được nâng lên.

 

Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở cũng đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với người có công và thân nhân của họ, nhất là việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Quan tâm đúng mức đến chế độ chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở; ưu đãi trong giáo dục - đào tạo và dạy nghề, tạo việc làm. Thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho người có công cách mạng kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ. Chăm lo nâng cấp, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ; tích cực tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh.

 

Trong 10 năm 2007 - 2016, toàn tỉnh đã xác nhận 14.546 đối tượng người có công, trong đó có 155 liệt sĩ, 289 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 161 bệnh binh, 609 người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945; 7 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2.531 người có công giúp đỡ cách mạng, 3.174 người tham gia kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học, 1.598 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 4.820 người tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân chương, huy chương; phong tặng và truy tặng 1.485 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tổng kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn là 3.285 tỷ đồng…

 

Đến nay, toàn tỉnh có 123/141 xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sĩ. Công tác chăm sóc người có công gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước được xã hội hóa với nhiều phong trào sâu rộng, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đến nay, có 98% hộ chính sách trong tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở khu dân cư, đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách ngày càng được cải thiện. Trong những năm gần đây, bình quân mỗi năm tỉnh tổ chức điều dưỡng cho trên 7.680 lượt người có công, trong đó điều dưỡng tập trung trên 1.200 lượt người, góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần cho người có công.

 

Từ năm 2007 - 2016, toàn tỉnh vận động được trên 32,932 tỷ đồng để xây tặng nhà tình nghĩa và hỗ trợ cho 2.184 trường hợp khó khăn đặc biệt về nhà ở, trong đó, hỗ trợ xây mới 11.077 nhà, sữa chữa 1.107 nhà. Tính đến nay, Quảng Trị đã được ngân sách trung ương hỗ trợ 88.940 triệu đồng để thực hiện đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Từ nguồn này, tỉnh đã tiến hành hỗ trợ, xây dựng mới 1.230 nhà, hỗ trợ sửa chữa 2.347 nhà cho người có công với cách mạng. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” nói chung và công tác xây dựng, tôn tạo, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ nói riêng trong những năm qua được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các cấp, các ngành trong tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong công tác thương binh liệt sĩ. Toàn tỉnh hiện có 72 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 2 nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia, 7 nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện, 60 nghĩa trang liệt sĩ cấp xã và 3 nghĩa trang cấp thôn quản lý.

 

Đã quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ 54.600 mộ liệt sĩ, trong đó 7.978 mộ liệt sĩ là con em Quảng Trị và 46.622 cán bộ, chiến sĩ là con em của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngoài kinh phí trung ương cấp, những năm qua tỉnh đã huy động trên 55 tỷ đồng để nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, xây đài tưởng niệm ở nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ, sửa chữa, tôn tạo mộ liệt sĩ và nhiều công trình ghi công liệt sĩ khác. Từ năm 2007 - 2016 toàn tỉnh đã phát hiện, cất bốc, quy tập được 1.247 mộ liệt sĩ, trong đó mộ liệt sĩ quy tập từ nước bạn Lào là 480 mộ, quy tập trong tỉnh 767 mộ. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, những năm qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị tổ chức cuộc vận động chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ”.

 

Cuộc vận động đã thu hút sự quan tâm, tham gia ủng hộ của các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, các tập thể cá nhân và đã huy động được 4,1 tỷ đồng. Từ nguồn này, tỉnh đã thực hiện 4 đợt dâng hoa, dâng hương tại 54.600 mộ liệt sĩ trong 72 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Công tác chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ, đỡ đầu con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh được đặc biệt quan tâm. Tính đến ngày 10/3/2017, toàn tỉnh có 2.442 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 191 mẹ được phong tặng; hiện có 66 mẹ còn sống, trong đó có 66 mẹ đã được các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng, mức phụng dưỡng bình quân 800 nghìn đồng/mẹ/tháng. Nhiều hội viên phụ nữ, nông dân, đoàn viên thanh niên thường xuyên tình nguyện chăm sóc bố mẹ liệt sĩ; nhiều tổ chức, doanh nghiệp nhận đỡ đầu, cấp học bổng cho con liệt sĩ thương binh, bệnh binh theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở dạy nghề.

 

Từ năm 2007 - 2016, toàn tỉnh đã vận động được trên 85,768 tỷ đồng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để thực hiện tu bổ, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách; hỗ trợ thân nhân của liệt sĩ đi thăm viếng mộ liệt sĩ; thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ khám chữa bệnh… Ngoài ra, cuộc vận động tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cũng được các ngành, địa phương, đơn vị hưởng ứng tích cực. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh vận động được 1.051 sổ tiết kiệm tình nghĩa với tổng trị giá trên 1,471 tỷ đồng để tặng cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn… Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác người có công đối với cách mạng, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phổ biến rộng rãi các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến người có công với cách mạng.

 

Quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, nhất là khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện chăm lo cho người có công với cách mạng. Phấn đấu đến năm 2020, có 100% gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; 100% thân nhân của người có công có khả năng lao động được tạo điều kiện để học nghề và có việc làm phù hợp, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng sau chiến tranh, hoàn thành công tác xác nhận người có công trong các thời kỳ.

 

Ngọc Trang

 

3354 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 486
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 486
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81255019