Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Giang. 

PV: Xin được chúc mừng đồng chí được bầu làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Bắc Giang. Thưa đồng chí, với cương vị của đồng chí cũng như là các thành viên khác trong Đoàn đại biểu của tỉnh Bắc Giang sẽ đặt quyết tâm như thế nào ở trong các hoạt động của Đoàn trong thời gian tới đây?

Đồng chí Dương Văn Thái: Trước hết, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bắc Giang, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất với cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tín nhiệm bầu 9 đại biểu tham gia Quốc hội khóa VX - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

Tại buổi họp tập trung đầu tiên của đoàn đại biểu Quốc hội và chiều 20/7, các đại biểu trong đoàn đã tiến hành bầu Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn. Các đại biểu đã tín nhiệm bầu tôi làm trưởng đoàn và đồng chí Trần Văn Tuấn làm Phó Trưởng đoàn. Chúng tôi nhận thức đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, trước Quốc hội và trước nhân dân và cử tri tỉnh nhà.

Với nhiệm vụ được giao phó, tôi cùng các đại biểu trong Đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ trước để tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu nhân dân, thực hiện đầy đủ lời hứa trước cử tri; Đoàn đại biểu thì tham gia tích cực vào các hoạt động chung của Quốc Hội, để thực hiện tốt nhiệm vụ của Quốc Hội, vì sự phát triển của quê hương, của đất nước và đáp ứng các kỳ vọng, sự tin tưởng của cử tri, nhân dân tỉnh nhà.

PV: Thưa đồng chí, bước vào một nhiệm kỳ mới, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Bắc Giang cũng như mỗi một thành viên trong Đoàn cần quan tâm đến những vấn đề gì để nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu của cử tri trong tỉnh?

Đ/c Dương Văn Thái: Bước vào một nhiệm kỳ mới với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc Hội cũng như mỗi Đoàn đại biểu Quốc hội phải không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ. Để đáp ứng những yêu cầu đó, theo tôi thì mỗi đại biểu, Đoàn đại biểu Quốc hội cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao đổi với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tại Kỳ họp. 

Trước hết, mỗi đại biểu Quốc hội phải phát huy bản lĩnh chính trị, đổi mới tư duy, đổi mới phương thức hoạt động sao cho hiệu quả; không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với lại sự kỳ vọng của cử tri và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân; Lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của cử tri nhân dân để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền. Mỗi đại biểu Quốc Hội phải tham gia tích cực vào các hoạt động chung của đoàn đại biểu Quốc hội.

Đối với Đoàn đại biểu Quốc hội, theo tôi, thứ nhất là phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Thứ hai, là Đoàn đại biểu Quốc hội thì phải tích cực chủ động phối hợp với Hội đồng dân tộc, với các Ủy ban của Quốc Hội, với bộ, ban, ngành của Trung ương và cũng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp của địa phương để tích cực tham gia các hoạt động của Quốc Hội, thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; Thực hiện quyền giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước. Thứ ba, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với Đoàn Đại biểu Quốc hội đó là phải chủ động trao đổi với các bộ, ban, ngành của Trung ương, với Đoàn đại biểu của các tỉnh, thành phố bạn về những vấn đề, những khó khăn mà thực tiễn đang đặt ra ở địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của địa phương, để tạo động lực cho tỉnh nhà phát triển và có đóng góp quan trọng vào thành công của Quốc Hội và đóng góp phát triển của quê hương, của đất nước.

Với sự tin tưởng vào kinh nghiệm và bản lĩnh trí tuệ, vào năng lực thực tiễn của mỗi đại biểu Quốc hội, tôi tin tưởng rằng, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Bắc Giang sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó, có đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của Quốc hội.

PV: Một lần nữa, xin được chúc mừng đồng chí! Chúc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ mới!

 
Nhóm PV thực hiện