Thu ngân sách năm 2018 đạt 107% dự toán 

Chinhphu.vn) - Tính đến 14h ngày 31/12/2018, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) của cả nước là trên 1.420 nghìn tỷ đồng, đạt trên 107% dự toán.

 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc
Chiều 31/12/2018, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức động viên quyết toán trong toàn hệ thống theo hình thức trực tuyến. 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, năm 2018 tình hình kinh tế trên thế giới và khu vực có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít những khó khăn, thách thức. Kinh tế toàn cầu phục hồi nhưng chưa ổn định. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực... Năm 2018 cũng là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. KBNN đã phát huy truyền thống đoàn kết, cùng sự nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như kịp thời tham mưu đề xuất với Bộ Tài chính những giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành thu, chi NSNN.

Thông qua những giải pháp cụ thể, đặc biệt là quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, hệ thống KBNN đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018. Kết quả đạt được của hệ thống KBNN đóng góp vào thành tích chung của ngành tài chính trong lĩnh vực quản lý điều hành NSNN, thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế-xã hội.

Về số liệu thu chi NSNN trên toàn quốc, Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn cho biết, tính đến 14h ngày 31/12/2018, tổng thu cân đối NSNN của cả nước là trên 1.420 nghìn tỷ đồng, đạt trên 107% so dự toán. Thu cân đối ngân sách Trung ương 786.468 tỷ đồng, đạt trên 104% so dự toán. Về chi NSNN, lũy kế chi thường xuyên qua hệ thống KBNN là 857.677 tỷ đồng, bằng 87,83% so với dự toán; lũy kế chi đầu tư là 276.646 tỷ đồng, đạt 69,3% so với kế hoạch.

Hệ thống KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong nghiệp vụ chuyên môn, cũng như công tác nghiên cứu xây dựng, triển khai các đề án, chính sách lớn.

Trong đó, phải kể đến những đề án có ý nghĩa và tác động lớn, không chỉ đến hoạt động của ngành tài chính, mà còn tạo được dấu ấn tích cực trong việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính như: Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kịp thời tham mưu với Bộ Tài chính chủ động điều chỉnh giảm nhiệm vụ phát hành trái phiếu Chính phủ và sử dụng NSNN tạm thời nhàn rỗi để vừa đảm bảo mục tiêu cân đối ngân sách vừa duy trì mục tiêu phát triển thị trường, ổn định mặt bằng lãi suất chung, tiết kiệm chi phí vay nợ cho NSNN;

Đa dạng hóa thông qua các hình thức phối hợp thu NSNN, ủy nhiệm thu NSNN với các ngân hàng thương mại, giao dịch điện tử thu qua máy chấp nhận thẻ (POS)... tạo thuận lợi tối đa về thời gian đi lại, chi phí cho người nộp thuế; cải cách thủ tục hành chính; tinh gọn quy trình nghiệp vụ nâng cao hiệu quả thống nhất đầu mối kiểm soát chi, dịch vụ công trực tuyến...

Bước sang năm 2019, tình hình chung sẽ còn nhiều khó khăn đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành, từ trung ương đến địa phương.

“Hệ thống ngành dọc của Bộ Tài chính trong đó có KBNN phải phối hợp chặt chẽ hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong năm tới hệ thống KBNN cần tiếp tục phát huy và phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt vai trò quản lý tài sản ngân quỹ quốc gia”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng lưu ý.

Anh Minh

277 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 389
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 389
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74035681