THƯ KÊU GỌI 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị kêu gọi chung tay hỗ trợ, giúp đỡ vật chất và động việc tinh thần nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khắn sớm ổn định và vươn lên trong cuộc sống.
THƯ KÊU GỌI
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 272
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 272
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 31642279