Thông tin về kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2020 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ cập nhật các văn bản: Quyết định số 20-QĐ/TU, ngày 09/11/2020; Quyết định số 52-QĐ/TU, ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 77-QĐ/TU, ngày 25/11/2020 của Hội đồng thi Nâng ngạch, về kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020 (Có văn bản kèm theo)
Thông tin về kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2020
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 971
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 971
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 37088261