Thống kê các chính sách xã hội chồng chéo để lồng ghép theo lĩnh vực 

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan thành lập Tổ công tác rà soát, thống kê các chính sách xã hội còn đang chồng chéo, trùng lắp để đề xuất lồng ghép chính sách theo lĩnh vực bảo đảm dễ theo dõi, dễ thực hiện và không dàn trải về kinh phí.

 

Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan thành lập Tổ công tác rà soát, thống kê các chính sách xã hội còn đang chồng chéo, trùng lắp để đề xuất lồng ghép chính sách theo lĩnh vực bảo đảm dễ theo dõi, dễ thực hiện và không dàn trải về kinh phí, thực hiện chi trả thông qua dịch vụ gắn với hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu.

Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đẩy nhanh việc hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyền các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội; cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội xây dựng trên cơ sở dùng chung dữ liệu về bảo hiểm xã hội.

Đó là nội dung tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo năm 2018.

Cũng tại văn bản này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, báo cáo cấp có thẩm quyền. 

Trong đó, bổ sung thêm nội dung về một số vấn đề xã hội mới cần lưu ý: Chỉ số GINI của Việt Nam tăng nhẹ thời gian qua cho thấy khoảng cách thu nhập dân cư tăng; biểu hiện rối loạn cảm xúc (rối nhiễu tâm trí) ở nước ta có xu hướng tăng ở cả người lớn và trẻ em; việc xây dựng chương trình, đề án thuộc lĩnh vực xã hội đặt mục tiêu cao hơn so với điều kiện bảo đảm (trừ chính sách đối với người có công), nên kết quả thực hiện của nhiều chương trình đạt được thấp so với kế hoạch.

Về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2019, Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 (Nghị quyết 70), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2019.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường lớp học tại các địa bàn đặc biệt khó khăn vùng núi, biên giới; tập trung thực hiện chính sách, giải pháp về giáo dục phổ thông đối với học sinh dân tộc thiểu số.

Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, báo cáo Chính phủ trong tháng 7/2019 để trình Quốc hội./.

Mạnh Hùng

265 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 570
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 570
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74036064