Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII 

Tại kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ra thông cáo báo chí về các nội dung của kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng toàn văn thông cáo báo chí để bạn độc theo dõi.

 1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trần Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Lê Xuân Thắng, Chi ủy viên, Phó Giám đốc Đoạn quản lý đường thủy nội địa; đồng chí Bùi Đức Thành, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng Sở, Phó Trưởng phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: 

Đồng chí Trần Ngọc Sơn và các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải thực hiện việc kiểm tra công tác phòng chống lụt bão trên các tuyến đường thủy nội địa, kết hợp kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Kế hoạch kiểm tra của Sở Giao thông vận tải. Tuy nhiên, khi lên tàu sang sông để kiểm tra thực tế, đồng chí  Trần Ngọc Sơn và các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra đã không mặc áo phao để đảm bảo an toàn giao thông là không đúng quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, động cơ, nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Trần Ngọc Sơn và các đảng viên được kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất không xem xét xử lý kỷ luật, song yêu cầu đồng chí Trần Ngọc Sơn và các đảng viên được kiểm tra phải nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

 2. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với BTV Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Bên cạnh những ưu điểm, BTV Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn còn hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; trong thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu BTV và UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và kịp thời có kế hoạch cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

3. Xem xét kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 92-KL/TW, ngày 13/2/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về “chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” đối với Ban cán sự đảng và các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

 Bên cạnh những ưu điểm, Ban cán sự đảng và các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo tổ chức quán triệt Nghị quyết số 49/NQ-TW và các văn bản liên quan đến chủ trương cải cách tư pháp ở một số đơn vị chưa được chú trọng, chưa thường xuyên; án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán vẫn còn, một số quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án không đúng và bị cấp phúc thẩm hủy...Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng và các đồng chí lãnh đạo TAND tỉnh có kế hoạch cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được UBKT Tỉnh ủy kết luận, đồng thời có những giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong thời gian tới./.

                                                ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ

 

 

 

 

 

 

 

33 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 512
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 513
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 43562395