Thông báo về việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 4 và tháng 5 năm 2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 497-TB/TU, ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo về việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 4 và tháng 5 năm 2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 614
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 614
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 64308173