Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch, tuyển dụng vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội năm 2019 

Cổng thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng tải Thông báo số 1098-TB/BTCTU, ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch, tuyển dụng vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo chính sách thu hút, tạo nguồn năm 2019 (Tai lieu on thi.rar)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 173
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 173
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16742146