Thông báo tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 165-TB/HĐ, ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị về tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020 (có văn bản và mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo)
Thông báo tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 195
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 195
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17908752