Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể lần thứ 4 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Thông báo số 1299-TB/HĐT, ngày 11/5/2020 của Hội đồng thi công chức công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (vòng 1).
Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể lần thứ 4
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 320
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 320
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17909690