Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 

Cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Thông báo số 1353-TB/HĐT, ngày 16/7/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (có các văn bản liên quan kèm theo)
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 156
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 156
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17104738