Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể năm 2018 

Hội đồng thi nâng ngạch năm 2018 vừa có Thông báo số 03-TB/HĐ, ngày 15/11/2018 về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin giới thiệu để các đồng chí biết (có file đính kèm).

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 295
    • Thành viên Thành viên 8
    • Tổng Tổng 303
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9188716