Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 06-TB/HĐ, ngày 07/8/2023 của Hội đồng thi về Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 (có văn bản kèm theo)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 529
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 529
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68577621