Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2023 

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2023 (có văn bản kèm theo)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2023
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 751
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 751
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 64308841