Thông báo thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Thông báo số 1167-TB/BTCTU, ngày 06/12/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (Có văn bản và phiếu đăng ký kèm theo)
Thông báo thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 257
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 258
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15918196